Контакт

СКУП Македонија

Адреса:

улица Васил Ѓоргов 32/1-4

1000 Скопје

Телефон:

+389 6141 854

Е-пошта:

info@scoop.mk

scoop.macedonia@gmail.com