Таг Архиви: млади

Младите против корупцијата

Во рамки на грантовата шема на проектот “Заедно во борба против корупција”, Здружение Мултикултура преку 6 месечниот проект “Младите против корупција”, има за цел да придонесува за подигнување на јавната свест кај граѓаните за корупцијата и коруптивните практики, преку зајакнување на капацитетите на младите во областа на истражувачко новинарство. До досегашната имплементација на проектот, постигнати се овие резултати: -анкетирани граѓани од Општина Тетово во врска со корупцијата и коруптивните...