Дополнување на објавената информација за висината на потрошените средства за репрезентација на Општина Струмица

Почитувани,

Во врска со Истражувањето на СКУП, за трошоците на Општина Струмица за репрезентација, чуствуваме обврска и потреба да ги дополниме објавените информации со цел целосно и правилно информирање на јавноста.


Имено, oбјавената информација за висината на потрошени средства за репрезентација е резултат на синтетичкото сметководство на Општина Струмица и вклучува трошоци за храна, пијалоци, превоз, хотелско сместување, изнајмување на сали, опрема, печатарски услуги, обезбедување, хонорари и надоместоци за ангажирани лица, за следните настани и активности:  

– организација на културни манифестации (Струмички карневал, Струмица опен фестивал, Меѓународна Струмичка ликовна колонија, Фестивал за камерен тетар Ристо Шишков, Тримерски обичаи);

– одбележување на годишнини на значајни настани и личности;

– поддршка на настани од јавен интерес на здруженија на граѓани и културни работници;

– поддршка на настани на спортски клубови и спортски манифестации;

– одржување на семинари, работилници и активности на општинската администрација;

– подготовка на промотивни материјали за Струмица;

– печатење на книги на струмички автори;

– подароци на службени лица и меѓународни организации;

– службени трошоци на Градоначалникот и Советот на општина Струмица.

Во функција на транспарентното работење, Ве информирамe дека вкупните трошоци за репрезентација на Градоначалникот на општина Струмица, Коста Јаневски за 2 години и 2 месеци изнесуваат 49.720 денари.

Пред помалку од еден месец Општина Струмица беше прогласена за најотворената и најотчетна општина во нашата држава. Во таа насока сме отворени за презентација и информирање на јавноста за аналитичките трошоци направени за секоја културна манифестација, настан, активност и директните трошоци за репрезентација според нивниот вид, карактеристики и евиденција.

Со цел правилно информирање на јавноста, се надеваме дека ќе го објавите оваа појаснување.

Срдечен поздрав,

Општина Струмица

Кабинет на Градоначалник 

Оставете коментар

коментар(и)