Таг Архиви: затвореници

Почитување на правата на затворениците од етничките заедници низ призмата на ромската заедница

Здружение Ромски деловен информативен центар во Македонија (ЗРДИЦМ),ја продолжи следната фаза во реализација на проектот „Почитување на правата на затворениците од етничките заедници низ призмата на ромската заедница„. Таа предвидува видливост кој е и целта на овој проект.Реализирани се интервјуа со поранешни осуденици Роми, како и разговори со дел од луѓето кој преку своите здруженија и асоцијации се борат заз заштита на човековите права со таргет Ромската заедница. Целта...