Категорија: Видео

Зајакнување на отпорноста кон организираниот криминал на Западен Балкан

Меѓународната невладина организација Глобал Инишиатив (Global Intiative) обединува голем број на организации кои се борат против криминал. Меѓу нив е и СКУП Македонија. Ова е нивното видео.