ДИВИ ГРАДБИ – ДИВА ДРЖАВА

Езерото е дар од бога, а Охрид е обрска од цивилизациското наследство. Оставено ни е нам, на денешните генерации, да ги чуваме и негуваме. Најголем број бесправно изградени објекти и тоа 98.4 %, се во приватна сопственост. Насловот на оваа новинарска приказна е мошне груб зашто се однесува на мојата, на ваѓата, на наѓшатадржава. Но стварносдта е сурова. Моѓеме одвреме навреме да ја зашминкаме, но под тенкииот слој на шминката сепак ќе излезе стварнотса. Убавото или грдотолице на стварнота. Кога се говори за дивоградби секогаш тоа се однесува на грдото лице. Кога се зборува за Охрид, тој бисер македонски, тогаш грдото е толку грдо што не ќе моѓе да го покрие ниту една шминка освен конечно ставањето ред на охридската  урбаницација, на градот на УНЕСКО. Но, каква е сега стварностра? Одоворот на ова прашање во еден дел, само во...

ПАРИ – МОЌ – МОЌ – ПАРИ

                                                                                                       ноември – 1. – scoop Изборите поминаа, но многу прашања останаа неодговорени како, на пример,  колку пари поминале низ посебните партиски сметки и имало ли услуги кои се платени со суви пари. Парите потрошени на избори најчесто се во директен сооднос со изборните резултати. Во Република Северна Македонија финансирањето на политичките партии е еден од основните извори на корупција во државата. Изборниот простор е кругот од насловот: пари – моќ – моќ – пари. Оваа полипартиска филозофија егзистира веќе цели 30 годи. Се врти коруптивниот круг во борбата за власт, во  борбата за државниот буџет. Во тие два постулати е концентрирана целата македонска партиска предизборна енергија. Значи, пари, избори, победа, државен буџет. Овде, во Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија, поискусните новинари од поодамна ја истражуваат корупцијата во политичките партии. За оваа сторија тоа го направивме и сега...

АДИ воспостави локални мрежи за мултикултирализам

Во рамките на Акцискиот грант од Цивика Мобилитас, Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ)  воспостави четири локални мрежи за застапување на мултикултурни политики.  Во Гостивар, Брвеница, Врапчиште и Тетово се воспоставени мрежи сочинети од претставници на локални граѓански организации и неформални групи, локални институции и Комисија за односи меѓу заедниците (КОМЗ). Целта на мрежите е преку неформално здружување да се дискутираат и иницираат промени кои се однесуваат на мултикултурниот соживот во заедницата. АДИ изработи и Индекс на мултикултурализам, каде преку мултикултурен профил на општините, се анализирани четири клучни сфери: локална самоуправа и пристап до јавни услуги, интеграција и градење интеркултурни компетенции во рамки на образовниот систем, култура, граѓанско општество и социјална кохезија. Секоја од општините вклучена во акцијата во рамките на Индексот доби свој профил, каде се наведени посилните страни и областите каде што има простор за подобрување. Подготвени се...

ВО ЕВРОПА И ПРЕКУ ПАРКИНГ ЗА ТРУДНИЦИ

Посебни паркинг места за трудници и за семејствата со деца до тригодишна возраст стратуваат во Скопје и Велес. Хумани практики полека стасуваат и кај нас – на патот за Европа и преку парконг за возачи трудници и за возачи родители на мали деца. Проектот на неколкуре министерства, факултетот зџа безбедност и Автомо сојузот на Македонија за почеток во Скиопје и во  Велес почнува реализација за обезбедување паркинг места за идните мајки и за родителите со деца до тригодишна возраст. Веста го сврете вниманието на јавноста посебно поради фактот што ваквата потреба за резервирани парконг места за автомобили пред јавните установи, објектите на медицинските установи, рекреативните, спортските и трговските центри, е хумана потреба од посебно значење. Во земјава освен резервирани, посебно обележани паркинг места за автомобилите на  лицата со посебни потреби до неодамна не се ниту размислуваше за обезбедување паркинзи...

ПОМАЛКУ ВИДЛИВАТА СТРАНА НА ПАНДЕМИЈАТА

Предизвиците со Коронавирусот се големи за сите, а најголеми за ранливите групи граѓан на кои справувањето со проблемите им е дополнително отежнато. Секојдневието на ранливите категории во време на корона кризата. Вонредната состојба ја ограничи социјалната комуникација. Оваа констатација посебно ги погоди социјално ранливите и луѓето со посебности, со социјални и здравствени нееднаквости како инвалидизираните, оние со оштетен слух и вид и сите други на кои, во односс на останатите граѓани, обичната дневна комуникација им е доста комплицирана. Во ова пандемиско време физичката дистанца која се покажа како најефикасна одбрана од корона вирусот, е една од најголемите препреки на оние кои преку допир го осознаваат просторот. Лицата со оштетен слух и со оштетен вид. Тие се посебно загрижени за тоа какви предизвици ги чекаат надвор од нивните домови кога недоволната совесност кај своите сограѓани им е поголема опасност од...

ЗДРАВСТВО ВО ВРЕМЕ НА КОВИД19: ПОГЛЕД ОД ВНАТРЕ

Актуелната ситуација со пандемијата на Ковид 19 од корен ги измести досегашните практики во македонското здравство. Затворениот Мој термин им наметна главоболки на матичните доктори кои беа ставени меѓу желбата да им помогнат на своите пациенти и неможноста да ја пружат потребната здравствена услуга. Пандемијата со Ковид-19 целосно го поремети кревкиот здравствен систем во земјата.      Здравствените авторитети потврдуваат дека промените во здравствениот систем биле нужни. Од затворање клиники и одложување операции. Актелната ситуација во македонските здравствени установи е: празни болнички ходници, преполно инфективно, мобилизиција на целокупниот персонал, преадаптација на болничките оделенија. Земјава, како и многу други држави не беше баш подготвена за ненајавената пандемија Ковид 19. „Оваа половина година ги истакнаа и досегашните 20 годишни проблеми што ние ги имаме. Проблемите наречени закажување и проблемите наречени услови во кои работиме. Јас работам во амбуланта која нема санитарен чвор...

Оставете коментар

коментар(и)