МУЛТИКУЛТУРА – 20 ГОДИНИ АКТИВИЗАМ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ТОЛЕРАНЦИЈА И РАЗБИРАЊЕ

Со седиште во Тетово, Мултикултура е водечка организација за граѓански права што промовира активизам и учество на младите во донесување одлуки и развој на културна и меѓуетничка толеранција и соработка, основана во август 2000 година. Здружението, која е грантист и на ЦИВИКА МОБИЛИТАС, брои повеќе од 100 активни членови, чиј број постојано се зголемува. Околу 30 волонтери учествуваат во организирање, управување и спроведување активности. Доброволниот форум, како едно од органите на здружението, го сочинуваат самите волонтери. Програмскиот директор на Мултикултура, Арлинда Мазлами, вели дека главниот приоритет за работењето на здружението е зајакнување на меѓуетничките односи преку едукативни програми за поддршка на толеранција, мир и разбирање. Според неа, главните цели на здружението се активно учество на младите во донесувањето одлуки на локално и национално ниво; интеркултурен дијалог на национално и меѓународно ниво; толеранција и мирно решавање на конфликти; намалување на...

ВО ЗАШТИТА НА ШАР ПЛАНИНА СО ПОДРШКА НА ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Лорик Идризи е Проектен менаџер на Балкански институт за регионална соработка БИРС, со седиште во Тетово. Вели дека БИРС е невладина и непартиска, целосно независна во своето работење. „БИРC актуелно го спроведува проектот за подигнување на свеста кај локалните жители за заштита на природните вредности на Шар Планина.  Овој проект е финансиран од програмата Цивика мобилитас и ќе трае 18 месеци и има за цел подигнување на свеста за прогласување на овој масив за национален парк“, вели Идризи. Во рамките на овој проект, како што информира тој, се реализирани повеќе активности како  информативни каравани со граѓани, документарни филмови, истражувања, интервјуа и завршна конференција.   „Темите вклучени во оваа акција се однесуваат на идејата за зачувување на Шар Планина како природно богатство. Главна тема е екологијата, а со оваа се поврзуваат и други теми како што се граѓанската вклученост, транспарентноста...

СИЛНО ГРАЃАНСКО „НЕ“ ЗА ДИВОГРАДБИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВИ

Поученои од многубројните досегашни политички практики, луѓето веќе не дозволуваат политичарите така лесно ди ги преведуваат „жедни преку вода“. Дека во Република Северна Македонија јавноста се демократизира, се буди и благодарејќи и на интернетот и социјалните мрежи станува се похрабра во одност на неправилностите што ги продуцира државата и нејзините институци потврда се и бурните реакции за најновиот закон за легализација на дивоградбите што неодамна без многу презентации во јавноста го усвои македонското собрание. Општа е подршката за легализација на живеалиштата што луѓето си изградиле за себе на сопствено земјиште. Имено, токму под тој притисок на македонсите граѓани предизвикан од револтот од одредени содржини во овој закон, посебно во делот каде што се овозможува легализација и на оние објекти кои на диво, без дозвола се изградени на државнио земјиште, а кои се со приватен карактер. И посебно дивите градби...

ПАРИ – ЗДРАВЈЕ – ЖИВОТ

Кога и онака скромниот буџет се троши нерационално, згора и кога целиот здравствен сием во делот на трошењето на парите на осигурениците е често предмет на разни афери и аферички за корупција и криминал, здрвајето стнува се понедостапно, животот на граѓаните се поскап. Вака некако според овој редослед од насловот би можеле да ја именуваме темата на оваа сторија на СКУП. Без пари нема здравје – без здравје нема живот. Навидум просто, па сепак, сложен е, многу се сложени финансиите во македонскикот здравствен систем. Нашите соговорници се согласуваат во едно: Пари во здравството нема доволно но и тие што ги има, што за таа намена ги издвојуваат граѓаните, се трошат не секогаш домаѓински. Секој вработен во земјава е обврзан да плаќа здравствено осигурување. На сегашната просечна бруто плата од околу 42 илјади денари, се одвојуваат по 170 денари дневно,...

Инклузивно и етичко известување во медиумите

Советот за етика во медиумите на Македонија работи на полето на поголема инклузивност во медиумите. Во таа насока Советот подготви Насоки за инклузивно известување во медиумите. Целта на насоките е  се надгради постоечката етичка рамка во врска со медиумското известување за немнозинските групи, но и да им се помогне на новинарите повеќе и соодветно да ги застапуваат во медиумите. Препораките во овие насоки се во согласност со веќе постоечките професионални стандарди и практики во новинарството и претставуваат дополнување на одредбите во однос на инклузијата на различностите во медиумското известување. Насоките се подготвени како резултат на консултациите со советите за етика во Западна Европа и во регионот на Југоисточна Европа, анализа на документи на професионални новинарски и медиумски организации, како и врз основа на интервјуа со медиумски стручњаци, професори и претставници на граѓански организации коишто работат на заштита на човековите...

ГИ СО ИЗВЕШТАИ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН: КОЛКУ Е ЗАСИЛЕНА БОРБАТА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНАТА КОРУПЦИЈА?

Извештаите ја нагласуваат ,,организираната корупција” во Западниот Балкан и го мерат напредокот во спроведување на анти-корупциски заложби Два нови извештаи објавени денес, се дел од серијата „Инфраструктура на интегритет“ на Глобалната иницијатива, кои го разгледуваат феноменот на „организирана корупција“ на Западен Балкан и го мерат напредокот во спроведување на анти-корупциски заложби кои владите во регионот ги дадоа во рамките на Берлински процес. ЖЕНЕВА, Швајцарија – 3 мај 2021 година – На лондонскиот самит од Берлинскиот Процес во 2018 година, владите од Западен Балкан, се обврзаа дека ќе ја засилат битката против корупцијата. Колку навистина е таа успешна ? Новиот извештај на Глобалната Иницијатива против Транснационалниот Организиран Криминал (ГИ-ТОК) насловен како Западен Балкан Анти-Корупциски монитор на заложби ги надгледува ветувањата кои беа дадени и го следи нивниот напредок и процс почнувајќи од 2019 година. Извештајот, е предводен од граѓанскиот сектор,...

Оставете коментар

коментар(и)