Потпишан меморандум за соработка меѓу СКУП и ДКСК

Денеска во просториите на Државната комисија за спречувања и корупција беше потпишан меморандум помеѓу Државната комисија за спречување корупцијата и Центар за истражувачко новинарство СКУП – Македонија.  Меморандумот за соработка е потпишан со цел спроведување на активности заради воспоставување на активна соработка, размена на информации и креирање на заеднички и индивидуални активности и проекти, а во врска со транспарентноста и отчетноста на институциите како и носителите на јавни функции во државата. Во името на ДКСК, меморандумот го потпиша претседателката на комисијата Билјана Ивановска, а во името на СКУП, претседателот на организацијата, Зоран Иванов.

ПОВИК за доделување грантови на граѓански организации во рамки на проектот „Заедно во борба против корупција“ финансиран од Европската Унија

Центарот за истражувачко новинарство СКУП МАКЕДОНИЈА од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје и Центарот за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ од Гостивар, во рамките на заедничкиот проект „Заедно во борба против корупција“, финансиран од Европската Унија преку Програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и медиумите ИПА/2017/392-518, објавуваат повик за доделување на грантови за граѓански организации (ГО) за акции во рамки на грантова шема на односниот проект. Во рамките на овој повик ќе се доделат од 6 до 10 мали грантови со максимален износ од 12.500 евра по грант. Вкупниот износ на повикот е 124.666 евра.    Цел на повикот Целта на овој повик  е да се обезбеди поддршка за шест (6) до десет (10) граѓански организации на национално и на локално ниво кои работат во областите на сузбивање на корупцијата и подигање...

Повик за истражувачки стории

Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија, заедно со партнерите Институт за човекови права и Медиум, во рамките на проектот „Заедно во борба против корупцијата“, поддржан од Европската Унија, објавува повик за изработка на новинарски текстови од жанрот на истражувачкото новинарство на тема БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА.  Следствено, истражувачките стории треба да опфатат една или повеќе области од следниве поттеми: Појавни облици на случаи на корупција (индиции за нерационално трошење на јавните пари, злоупотреба на службена должност, непотизам и клиентелизам); Институции и надлежни тела со мандат за сузбивање или превенција на корупција (покренати случаи од институциите, функционалност и успешност во справувањето со корупција како и отчетност на истите); Детектирање на коруптивни дејствија во постапки за отуѓување на градежно (изградено и неизградено) земјиште, приватизација и закуп на градежно земјиште, денационализација и експропријација. Буџетот со кој ќе располагаат избраните кандидати изнесува 1350 евра...

ВТОР МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

Во рамките на проектот „Заедно во борба против корурпција” кој го спроведуваат СКУП како носител заедно со Институтот за човекови права (ИЧП) и Медиум, денес беше одржана прес-конференција за презентација на Вториот мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ. На истата беше истакната потребата од поголема транспарентност на Државното правобранителство особено во оние случаи кои ги засегаат граѓаните, а кои произлегуваат од потребата за заштита на правата и интересите на РСМ. Воедно, беше потенцирана и неопходноста за воведување на електронски систем преку кој би можело да се следи движењето на предметите во Државните правобранителства и во која фаза на постапување се истите. Предмет на анализа беа и постапките за отуѓување на државен имот, денационализација и експропријација како и судските постапки во кои Државното правобранителство се јавува како застапник по закон на државните органи.

ОДГОВОР НА СКУП ЗА РЕАКЦИИТЕ НА ЦАРОВСКА И ШЕЌЕРИНСКА

Почитувани министерки Радмила Шекеринска и Мила Царовска, Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија изминативе месеци ги следи промените во имотот на функционерите од законодавната и извршната власт. Во целост ги објавивме вашите реакции во врска со нашиот текст насловен „Царовска побогата за 1,3 милиони евра, Шекеринска купила мотор оутландер“, како што тоа го налага законот. Сепак, сметаме дека и ние должиме одговор на јавноста. Имено, ја разбираме вашата реакција во врска со конкретниот наслов, но сакаме да ви посочиме дека новинарството е една од можеби ретките професии каде посебно во насловите доаѓа до израз новинарската досетливост со цел да го привлече вниманието на читателот и да го приближи четивото до публиката. Како невладина организација која продуцира истражувачки стории и содржини во текот на изминатата деценија, ниту еднаш досега не сме сакале со нашата работа да наштетиме на нечиј углед,...

Реакција на Шеќеринска и Царовска за истражувањето на СКУП Македонија

Реакција на Вашиот текст во чиј наслов е наведено дека министерката Шекеринска “ купила мотор оутландер”   Ви обрнуваме внимание дека насловот не соодветствува со одговорот кој го добивте од Кабинетот на министерката Шекеринска,  во кој јасно пишува дека се работи за моторно возило, уредно пријавено како нов стекнат имот на брачен другар, за кој е подигнат кредит од брачниот другар. Пријавувањето на промената до ДКСК ја покажува дисциплината во извршувањето на обврските и транспарентноста кон ДКСК. Моторното возило не е сопственост на министерката, како што пишува во насловот на текстот.   Реакција од МТСП Од Центар за истражувачко новинарство СКУП Македонија бараме извинување за тенденциозната статија насловена „Царовска побогата за 1.3 милиони евра, Шеќеринска купила мотор Оутландер“. Констатацијата дека министерката Царвоска се „збогатила“ за 1.3 милиони евра во рок од една година е неточна. Иако МТСП навремено и...

Оставете коментар

коментар(и)